88/2008 Sb. - Nález ÚS ze dne 31.1.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 88/2008 Sb.
Částka 26
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 31. 1. 2008
Rozeslán dne 12. 3. 2008
Platnost od 12. 3. 2008
Účinnost od 27. 3. 2008
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 88/1968 Sb., 2/1969 Sb., 62/1983 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 110/1990 Sb., 180/1990 Sb., 526/1990 Sb., 2/1991 Sb., 182/1991 Sb., 265/1991 Sb., 306/1991 Sb., 549/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb., 21/1992 Sb., 86/1992 Sb., 143/1992 Sb., 235/1992 Sb., 280/1992 Sb., 337/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 37/1993 Sb., 160/1993 Sb., 307/1993 Sb., 140/1994 Sb., 182/1994 Sb., 241/1994 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 236/1995 Sb., 104/1996 Sb., 217/1996 Sb., 48/1997 Sb., 113/1997 Sb., 122/1997 Sb., 201/1997 Sb., 45/1998 Sb., 111/1998 Sb., 233/1998 Sb., 221/1999 Sb., 225/1999 Sb., 18/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 132/2000 Sb., 133/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 46/2001 Sb., 54/2001 Sb., 55/2001 Sb., 69/2001 Sb., 85/2001 Sb., 402/2001 Sb., 150/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 420/2002 Sb., 2/2003 Sb., 3/2003 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb., 424/2003 Sb., 186/2004 Sb., 235/2004 Sb., 281/2004 Sb., 302/2004 Sb., 359/2004 Sb., 435/2004 Sb., 436/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 168/2005 Sb., 215/2005 Sb., 357/2005 Sb., 361/2005 Sb., 471/2005 Sb., 545/2005 Sb., 45/2006 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 115/2006 Sb., 187/2006 Sb., 189/2006 Sb., 262/2006 Sb., 267/2006 Sb., 494/2006 Sb., 585/2006 Sb., 588/2006 Sb., 261/2007 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl dne 31. ledna 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu

  1. skupiny 67 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem Mgr. Michalem Haškem,
  2. skupiny 43 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, a
  3. skupiny 19 senátorů Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou se sídlem Mojžíšova 17, 612 00 Brno,

na zrušení části první, části druhé, části třetí, části čtvrté, části páté, části šesté, části sedmé, části osmé, části deváté, bodu 1 v či. XVII části desáté, části jedenácté, části dvanácté, části třinácté, části čtrnácté, části čtyřicáté páté, části čtyřicáté šesté, části čtyřicáté sedmé, části padesáté, části padesáté první a části padesáté druhé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení ustanovení §6 odst. 4 věty první, §6 odst. 13 a 14, §7 odst. 8 věty první, §16, §21 odst. 1 a §38h odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, věznění pozdějších předpisů, za účasti A) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a B) Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a C) skupiny 43 poslanců Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem JUDr. Vojtěchem Filipem, a D) skupiny 19 senátorů Parlamentu České republiky, zastoupené JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, advokátkou, jako vedlejších účastníků řízení,

takto:

Návrh se zamítá.

Účinnost změn 27.3.2008.