249/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 249/2014 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 10. 2014
Rozeslán dne 14. 11. 2014
Platnost od 14. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Novelizuje předpis 361/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Ruší předpis 218/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • v položce 3, 11, 154 (změny),
    • vkládá se nová položka 25a.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.

  • Změna v §123 a §137 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ - Čl. IV
 

Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, se zrušuje.