96/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
ikona P
Číslo předpisu 96/2022 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 4. 2022
Rozeslán dne 29. 4. 2022
Platnost od 29. 4. 2022
Účinnost od 29. 5. 2022
Novelizuje předpis 21/1992 Sb., 87/1995 Sb., 15/1998 Sb., 190/2004 Sb., 256/2004 Sb., 634/2004 Sb., 182/2006 Sb., 340/2006 Sb., 93/2009 Sb., 277/2009 Sb., 408/2010 Sb., 427/2011 Sb., 240/2013 Sb., 304/2013 Sb., 374/2015 Sb., 257/2016 Sb., 170/2018 Sb.
Ruší předpis 190/2011 Sb., 242/2013 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Změny §13 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.

Změny zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu.

Změny zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Čl. V - Přechodná ustanovení

Změny zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

  • 206 bodů novely.

Změny přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny §358 a §375 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Změny §1, §10a, §10ac, §10ae a §10ca zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.

Změny §20, §20b a vložení nového §20ba zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Změny zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

Změna §21 zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

Změny zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Změny zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Čl. XV - Přechodná ustanovení.

Změny §66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Změny §2, §3, §23, §26a, §64, §125, §127a, §128b, §129a, §129c, §131, §132a a přílohy č. 4 zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

Změny §87 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Změny §13, §48, §54, §108 a §114 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Čl. XX - Zrušovací ustanovení.