268/2014 Sb. - Zákon o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
ikona P
Číslo předpisu 268/2014 Sb.
Částka 110
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 10. 2014
Rozeslán dne 24. 11. 2014
Platnost od 24. 11. 2014
Účinnost od 1. 4. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení §9 písm. d) a §77 nabývají účinnosti dne 1.4.2018.
Novelizuje předpis 130/2003 Sb., 274/2003 Sb., 634/2004 Sb., 58/2005 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb.
Ruší předpis 123/2000 Sb., 316/2000 Sb., 342/2000 Sb., 501/2000 Sb., 356/2001 Sb., 304/2003 Sb., 346/2003 Sb., 154/2004 Sb., 336/2004 Sb., 453/2004 Sb., REG 04168001, 11/2005 Sb., 212/2007 Sb., 245/2009 Sb., 246/2009 Sb., 307/2009 Sb., 196/2010 Sb., 65/2011 Sb., 66/2011 Sb., 67/2011 Sb., 100/2012 Sb., 223/2012 Sb., 21/2014 Sb.
Novelizován předpisem 183/2017 Sb., 366/2017 Sb., 90/2021 Sb.
Prováděn předpisem 54/2015 Sb., 55/2015 Sb., 56/2015 Sb., 61/2015 Sb., 62/2015 Sb., 171/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zacházení se zdravotnickými prostředky a jejich příslušenstvím.
Zrušovací ustanovení - §102

  • Změna v položce 97 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Účinnost dnem 1.4.2015, s výjimkou ustanovení §9 písm. d) a §77, která nabývají účinnosti dnem 1.4.2018.