301/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/97 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic ČR a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/64 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 301/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Poznámka k účinnosti Ustanovení §22e odst. 1 písm. e), §22e odst. 2 písm. e) a §22f nabývají účinnosti dne 17.5.2010.
Novelizuje předpis 634/1992 Sb., 49/1997 Sb., 159/1999 Sb., 247/2000 Sb., 258/2000 Sb., 216/2002 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 191/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
 4. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 5. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 6. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
 7. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §3
  • za nadpis části třetí (nad §18) se vkládá označení nové hlavy I, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA I
   OBECNÁ USTANOVENÍ O LETECKÉM PERSONÁLU".
  • §17b, §18, §22 (změny),
  • za §22 se vkládá označení nové hlavy II, které včetně nadpisu zní:
   "HLAVA II
   PRAVIDLA PRO SLUŽBU A ODPOČINEK ČLENŮ POSÁDEK LETADEL".
  • za §22c se vkládá nová hlava III (§22d až §22m), která včetně nadpisu zní:
   "HLAVA III
   ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU,
   nová ustanovení §22e odst. 1 písm. e), §22e odst. 2 písm. e) a §22f v této hlavě nabývají účinnosti dnem 17.5.2010,
  • §23, §24, §25 (změny),
  • vkládá se nový §25a "Evidence letišť" včetně nadpisu; dosavadní §25a se označuje jako §25b,
  • název §25b zní:
   "Povinnosti vlastníka letiště".
  • §25b (další změny),
  • §27 (změny),
  • §29 nové znění,
  • vkládá se nový §30a "Věcné břemeno provozování letiště" včetně nadpisu,
  • §34, §36, §37, §44 (změny),
  • vkládá se nový §44a,
  • vkládá se nový §44b,
  • §46 (změny),
  • §49e - nové znění,
  • vkládá se nový §51a "Databáze údajů o terénu a překážkách" včetně nadpisu,
  • §55a (změny),
  • vkládá se nový §55b; dosavadní §55b až §55d se označují jako §55c až §55e.
  • §84c, §86a, §86b, §88, §89 (rozsáhlé změny),
  • §90, §91a, §92, §93, §94, §99a, §102 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 9. novely.

 • Změna v §7 odst. 1 zákona č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).
 • Změna v §12 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části III. Přílohy položky 49, 55 a 56 - nové znění.
 • Změna v §31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.
  Změny v ustanoveních:
  • v názvu zákona se za slova "o některých podmínkách podnikání" vkládají slova "a o výkonu některých činností".
  • vkládá se nová část druhá "OBSAH ČINNOSTI HORSKÉ SLUŽBY A JEJÍ VÝKON" (§11a až §11c) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13a, 13b, 13c a 13d.
 • Změna v §48 a §51 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Účinnost změn 1.1.2010 s výjimkou ustanovení §22e odst. 1 písm. e), §22e odst. 2 písm. e) a §22f, které nabývají účinnosti dnem 17.5.2010.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.