188/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
ikona P
Číslo předpisu 188/2016 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 5. 2016
Rozeslán dne 15. 6. 2016
Platnost od 15. 6. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení části dvanácté nabývá účinnosti dne 15.6.2016.
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 455/1991 Sb., 553/1991 Sb., 239/1992 Sb., 586/1992 Sb., 634/1992 Sb., 40/1995 Sb., 117/1995 Sb., 169/1999 Sb., 353/2003 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 111/2006 Sb., 253/2008 Sb., 273/2008 Sb., 40/2009 Sb., 222/2009 Sb., 456/2011 Sb., 164/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her.
Tento zákon mění 19 dalších právních předpisů.Odkazujeme na úplný text novely.

Účinnost změn dnem 1.1.2017, s výjimkou části dvanácté (nové znění položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích), která nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (15.6.2016).