170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
ikona P
Číslo předpisu 170/2017 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 4. 2017
Rozeslán dne 16. 6. 2017
Platnost od 16. 6. 2017
Účinnost od 1. 7. 2017
Novelizuje předpis 565/1990 Sb., 586/1992 Sb., 593/1992 Sb., 235/2004 Sb., 634/2004 Sb., 280/2009 Sb., 355/2014 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v oblasti daní.
Tímto zákonem se mění a doplňují tyto zákony:

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (204 změnových bodů a 22 bodů přechodných ustanovení),
  • zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (3 změnové body a 2 body přechodných ustanovení),
  • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (134 změnových bodů a 7 bodů přechodných ustanovení); a dále
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a
  • zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví.

V podrobnostech odkazujeme na úplný text této novely.
Naše poznámka k účinnosti:
Tento zákon byl přijat dnem 4. dubna 2017 a rozeslán ve Sbírce zákonů, částka 61/2017 dne 16. června 2017. Jak je zřejmé z dikce Čl. XIV tohoto zákona, nabyl účinnosti 3 dny před tím, než byl vůbec přijat a 77 dnů před tím, než byl rozeslán ve Sbírce zákonů.

Proto s ohledem na ustanovení §3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv dočasně „přidělujeme“ dočasně tomuto zákonu účinnost dnem 1. července 2017.
„(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.“