255/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
ikona P
Číslo předpisu 255/2019 Sb.
Částka 110
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 9. 2019
Rozeslán dne 9. 10. 2019
Platnost od 9. 10. 2019
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 455/1991 Sb., 549/1991 Sb., 326/1999 Sb., 634/2004 Sb., 300/2008 Sb., 372/2011 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.

Změny:

  • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

Změny v ustanoveních:

  • Změny v §3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změny v příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
  • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny v ustanoveních:

Čl. VII - Přechodné ustanovení

  • Změny v §51 a §65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).