352/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 352/1999 Sb.
Částka 111
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 1999
Rozeslán dne 30. 12. 1999
Platnost od 30. 12. 1999
Účinnost od 30. 12. 1999
Platnost do 15. 1. 2005
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 125/1997 Sb., 157/1998 Sb.
Novelizován předpisem 185/2001 Sb., 356/2003 Sb.
Zrušen předpisem 634/2004 Sb.