123/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 123/2024 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2024
Rozeslán dne 21. 5. 2024
Platnost od 21. 5. 2024
Účinnost od 1. 1. 2025
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2025, s výjimkou ustanovení části čtvrté čl. IV bodů 1, 2, 4, 22 a 28, která nabývají účinnosti 1.1.2027.
Novelizuje předpis 326/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 634/2004 Sb., 115/2006 Sb., 40/2009 Sb., 89/2012 Sb., 150/2017 Sb., 269/2021 Sb.
Anotace

Změny §655, §778, §800 a §3020 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Změna §158 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Změna §3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Změny zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

účinnost 1.1.2027 - §1c, §1d, §1e, §1f, §4c, §45 a §60a.

Čl. V - Přechodné ustanovení.

Změna položky 12 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ruší §2, §3 a §4 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.

Nové znění §194 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změna §20 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě.

Změna §36 zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech.

Čl. XI - Společné ustanovení.