197/2009 Sb. - Zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 197/2009 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 5. 2009
Rozeslán dne 29. 6. 2009
Platnost od 29. 6. 2009
Účinnost od 29. 6. 2009
Novelizuje předpis 325/1999 Sb., 326/1999 Sb., 329/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 427/2010 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji za účelem ověření pravosti a neporušenosti těchto údajů a jejich ochrany před neoprávněným přístupem.

Účinnost 29.6.2009.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • v části IX položce 115 v ustanovení "Předmětem poplatku není" (změny),
    • v části XII položce 157 v ustanovení "Předmětem poplatku není" (změny).
  • Změna v §61 odst. 3 větě první zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
  • Změna v §113 odst. 2 větě první zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
  • Změna v §5 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

Účinnost změn 29.6.2009.