88/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 88/2023 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2023
Rozeslán dne 5. 4. 2023
Platnost od 5. 4. 2023
Účinnost od 1. 7. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25, 28 a 42, která nabývají účinnosti 1.7.2024.
Novelizuje předpis 359/1992 Sb., 200/1994 Sb., 634/2004 Sb., 47/2020 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví.

účinnost 1.7.2024 - §4d, §12, §16, §16f a §20.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny §3 a §4 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.

Změna položky 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.