137/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 137/2016 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 3. 2016
Rozeslán dne 2. 5. 2016
Platnost od 2. 5. 2016
Účinnost od 1. 9. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. II body 11 až 14 nabývají účinnosti 17.5.2016.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 111/1998 Sb., 435/2004 Sb., 634/2004 Sb., 234/2014 Sb.
Ruší předpis 42/1999 Sb., 312/2011 Sb.
Novelizován předpisem 303/2017 Sb., 168/2018 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:
Novela obsahuje 294 změnových bodů, kterými se s účinností od 1.9.2016 mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a 18 bodů Přechodných ustanovení k těmto změnám.
Dále jsou touto novelou provedeny změny následujících zákonů:

  • č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
  • č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
  • č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.

Zrušovací ustanovení - Čl. X

S ohledem na vzdálené datum 1.9.2016, ke kterému je odložena účinnost, odkazujeme v podrobnostech na úplný text zákona č. 137/2016 Sb.