414/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 414/2023 Sb.
Částka 190
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 1. 1. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024 s výjimkou ustanovení čl. I bodů 22 a 187 a čl. II bodů 6 a 7, která nabývají účinnosti 1.1.2025, čl. I bodů 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 16 až 18, 21, 23 až 25, 70, 77, 82, 87 až 89, 91, 92, 101, 104 až 114, 117, 118, 121, 122, 124, 174, 176, 177, 180, 181, 184 a 188, čl. II bodů 8 a 9, čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti 1.1.2027.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 89/1995 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 634/2004 Sb., 21/2006 Sb., 89/2012 Sb., 292/2013 Sb.
Anotace

Rozsáhlé změny zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

účinnost 1.1.2025 a 1.1.2027.

Změny §661, §777, §778, §833, §835, §842, §851, §860, §861 a §863 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Změna §11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

účinnost 1.1.2027.

Změna §15 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

účinnost 1.1.2027.

Změny §6, §8 a §10 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Změny přílohy č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny §18 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

Změny §416, §443 a §451 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Čl. X - Přechodné ustanovení.