277/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 277/2023 Sb.
Částka 130
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 8. 2023
Rozeslán dne 19. 9. 2023
Platnost od 19. 9. 2023
Účinnost od 1. 11. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.11.2023, s výjimkou ustanovení části páté čl. VI bodu 2, které nabývá účinnosti 1.1.2025, a části páté čl. VI bodu 3, které nabývá účinnosti 1.1.2026.
Novelizuje předpis 156/1998 Sb., 154/2000 Sb., 408/2000 Sb., 219/2003 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna §23 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin.

Změna položky 88 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změna §23 a §24 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Změna §9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd - s účinností od 1.11.2023, 1.1.2025 a 1.1.2026.