186/2013 Sb. - Zákon o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství ČR)
ikona P
Číslo předpisu 186/2013 Sb.
Částka 77
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 6. 2013
Rozeslán dne 2. 7. 2013
Platnost od 2. 7. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 133/2000 Sb., 320/2002 Sb., 634/2004 Sb., 413/2005 Sb., 124/2008 Sb., 142/2012 Sb.
Ruší předpis 40/1993 Sb., 137/1993 Sb., 272/1993 Sb., 337/1993 Sb., 140/1995 Sb., 139/1996 Sb., 193/1999 Sb., 194/1999 Sb., 357/2003 Sb., 471/2003 Sb., 46/2006 Sb.
Novelizován předpisem 393/2016 Sb., 207/2019 Sb., 212/2019 Sb., 279/2019 Sb., 261/2021 Sb., 270/2021 Sb.
Prováděn předpisem 425/2013 Sb., 433/2013 Sb., 191/2014 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).
Tento zákon upravuje způsoby nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazování a zjišťování státního občanství České republiky, vydávání osvědčení o státním občanství České republiky, vedení evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky, a přestupky na úseku státního občanství.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §71 až §77 zákona.
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2014):

 1. Zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
 2. Zákon č. 272/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.
 3. Zákon č. 140/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
 4. Zákon č. 139/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb.
 5. Zákon č. 194/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Části padesátá první a padesátá pátá zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
 7. Zákon č. 357/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Část dvacátá zákona č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
 9. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.*)
 10. Části sedmá a jedenáctá zákona č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.
 11. Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů.
 12. Zákon č. 46/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
 13. Část čtyřicátá sedmá zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 14. Nařízení vlády č. 337/1993 Sb., kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky.
 15. Vyhláška č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky.
*) Naše poznámka:
V bodu 9. těchto derogačních ustanovení je evidentně legislativní chyba, neboť zrušením celého zákona 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, by se obsah 63 dalších zákonů dostal do stavu před účinností zákona 124/2008 Sb., tedy před 1.7.2008. Citovaný zákon je mj. změněn i v bodu 13. derogačních ustanovení, který ruší jeho část čtyřicátou sedmou.

Účinnost 1.1.2014.

Změna dalších zákonů:
 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3a odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v příloze k zákonu části I položce 8 (změny),
  • v příloze k zákonu části XII položka 159 - nové znění.
Účinnost změn 1.1.2014.