103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 103/2015 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 4. 2015
Rozeslán dne 4. 5. 2015
Platnost od 4. 5. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Novelizuje předpis 406/2000 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Změny:

 • Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1, §2 (změny),
  • §3 „Státní energetická koncepce“ a §4 „Územní energetická koncepce“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 2a se zrušuje,
  • §5 až §7a, §9, §9a (změny),
  • vkládá se nový §9b „Hospodárné užití energie ústředními institucemi“ včetně nadpisu,
  • §10 až §10d (změny),
  • §10e „Smlouva o energetických službách“ až §10h „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §11, §12 až §12b, §13, §14 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 6. novely.

 • Změny v položce 23 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.