279/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
ikona P
Číslo předpisu 279/2019 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 10. 2019
Rozeslán dne 6. 11. 2019
Platnost od 6. 11. 2019
Účinnost od 21. 11. 2019
Novelizuje předpis 301/2000 Sb., 634/2004 Sb., 21/2006 Sb., 300/2008 Sb., 111/2009 Sb., 186/2013 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů na úseku vnitřní správy.

Změny:

  • Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

  • Změny v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
  • Změna zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

  • Změna v §66 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).