334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 334/2020 Sb.
Částka 134
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2020
Rozeslán dne 6. 8. 2020
Platnost od 6. 8. 2020
Účinnost od 1. 10. 2020
Novelizuje předpis 408/2000 Sb., 219/2003 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodné ustanovení

  • Změna zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin.

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodné ustanovení

  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.