117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 117/2020 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 3. 2020
Rozeslán dne 24. 3. 2020
Platnost od 24. 3. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 4 (§12 odst. 2), které nabývá účinnosti 1.3.2021.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 159/1999 Sb., 634/2004 Sb.
Novelizován předpisem 422/2020 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

  • Změny v §45a v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
  • Změna zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Změny v ustanoveních:

  • §10b (změny).
  • za část druhou se vkládá nová část třetí (§12 - §12d)
    • §12 odst. 2 - účinnost od 1.3.2021.
  • Změna v příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.