243/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
ikona P
Číslo předpisu 243/2016 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2016
Rozeslán dne 29. 7. 2016
Platnost od 29. 7. 2016
Účinnost od 29. 7. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I a čl. XLV body 1, 4 a 18 nabývají účinnosti dne 1.8.2016 a ustanovení čl. XXXIII bod 33 a čl. XXXIV bod 3 nabývají účinnosti 1.9.2016.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 61/1988 Sb., 358/1992 Sb., 539/1992 Sb., 593/1992 Sb., 38/1994 Sb., 71/1994 Sb., 89/1995 Sb., 13/1997 Sb., 61/1997 Sb., 167/1998 Sb., 166/1999 Sb., 310/1999 Sb., 63/2000 Sb., 99/2000 Sb., 122/2000 Sb., 258/2000 Sb., 56/2001 Sb., 102/2001 Sb., 185/2001 Sb., 449/2001 Sb., 477/2001 Sb., 120/2002 Sb., 146/2002 Sb., 214/2002 Sb., 281/2002 Sb., 149/2003 Sb., 219/2003 Sb., 353/2003 Sb., 440/2003 Sb., 78/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 235/2004 Sb., 254/2004 Sb., 326/2004 Sb., 500/2004 Sb., 594/2004 Sb., 634/2004 Sb., 228/2005 Sb., 378/2007 Sb., 253/2008 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 307/2013 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím celního zákona č. 242/2016 Sb.
Úvodní poznámky:
Tento změnový zákon mění s účinností ode dne vyhlášení (od 29.7.2016) celkem „některých“ 45 dalších zákonů.
Vacatio legis (časové období mezi platností zákona a jeho účinností) jak u nového celního zákona, tohoto změnového zákona, tak i u několika nových prováděcích předpisů k novému celnímu zákonu splývají v jediný den, přičemž je zcela vyloučeno a mnoha lety zkušeností doloženo, aby se tištěná verze Sbírky zákonů, vydaná (rozeslaná) v pátek 29.7. dostala dotčeným subjektům na stůl tentýž pátek 29.7.
Pokud jde o provedené změny dalších zákonů, jde především o změny technického charakteru, o nichž není nutné se sáhodlouze rozepisovat.
V podrobnostech proto zcela odkazujeme na úplný text tohoto změnového zákona.

Účinnost změn dnem vyhlášení (29.7.2016), s výjimkou

  1. ustanovení čl. I a čl. XLV bodů 1, 4 a 18, která nabývají účinnosti dnem 1.8.2016, a
  2. ustanovení čl. XXXIII bodu 33 a čl. XXXIV bodu 3, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona (1.9.2016).