344/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 344/2013 Sb.
Částka 134
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) zákonné opatření Senátu
Přijat dne 10. 10. 2013
Rozeslán dne 5. 11. 2013
Platnost od 5. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtyřicáté první nabývá účinnosti dne 1.12.2013.
Novelizuje předpis 133/1985 Sb., 424/1991 Sb., 549/1991 Sb., 551/1991 Sb., 563/1991 Sb., 582/1991 Sb., 280/1992 Sb., 338/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 593/1992 Sb., 13/1993 Sb., 16/1993 Sb., 42/1994 Sb., 72/1994 Sb., 85/1994 Sb., 217/1994 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 248/1995 Sb., 289/1995 Sb., 61/1997 Sb., 151/1997 Sb., 227/1997 Sb., 95/1999 Sb., 191/1999 Sb., 326/1999 Sb., 27/2000 Sb., 39/2000 Sb., 103/2000 Sb., 132/2000 Sb., 218/2000 Sb., 239/2000 Sb., 243/2000 Sb., 340/2000 Sb., 364/2000 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 185/2001 Sb., 261/2001 Sb., 449/2001 Sb., 172/2002 Sb., 198/2002 Sb., 320/2002 Sb., 353/2003 Sb., 420/2003 Sb., 440/2003 Sb., 235/2004 Sb., 561/2004 Sb., 634/2004 Sb., 669/2004 Sb., 179/2005 Sb., 342/2005 Sb., 357/2005 Sb., 378/2005 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 186/2006 Sb., 187/2006 Sb., 230/2006 Sb., 261/2007 Sb., 270/2007 Sb., 296/2007 Sb., 93/2009 Sb., 215/2009 Sb., 280/2009 Sb., 281/2009 Sb., 199/2010 Sb., 402/2010 Sb., 30/2011 Sb., 351/2011 Sb., 375/2011 Sb., 428/2011 Sb., 456/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 471/2011 Sb., 17/2012 Sb., 275/2012 Sb., 396/2012 Sb., 397/2012 Sb., 399/2012 Sb., 405/2012 Sb., 500/2012 Sb., 503/2012 Sb., 164/2013 Sb., 307/2013 Sb.
Ruší předpis 357/1992 Sb., 12/1993 Sb., 18/1993 Sb., 207/1993 Sb., 322/1993 Sb., 113/1994 Sb., 96/1996 Sb., 232/1996 Sb., 203/1997 Sb., 169/1998 Sb., 58/2004 Sb., 476/2008 Sb.
Novelizován předpisem 382/2013 Sb., 376/2015 Sb., 242/2016 Sb., 541/2020 Sb.
Anotace Změna daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a změna některých zákonů.
Senát Parlamentu České republiky (dále jen "Senát"), vydal zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.
Úvodní poznámky:
Změny provedené tímto zákonným opatřením budou v systému EPIS® zapracovány tak, aby aktualizovaná znění právních předpisů dotčených tímto zákonným opatřením byla uživatelům k dispozici krátce před nabytím účinnosti změn.

Účinnost tohoto zákonného opatření je stanovena dnem 1.1.2014, s výjimkou části čtyřicáté první (změna v §109 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), která nabývá účinnosti dnem 1.12.2013.
V podrobnostech odkazujeme na úplný text zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., který bude zařazen v nejbližší týdenní aktualizaci ke stažení z internetu, tj. 8.11.2013.

Citované zákonné opatření obsahuje mj.:
  1. 843 body změn zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a 21. bodů přechodných ustanovení k tomuto zákonu,
  2. 24 bodů změn zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a 3 body přechodných ustanovení k tomuto zákonu,
  3. 140 bodů změn zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a 5 bodů přechodných ustanovení k tomuto zákonu,
  4. 18 bodů změn zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a 2 body přechodných ustanovení k tomuto zákonu, a
  5. změny dalších 76 právních předpisů.
Toto zákonné opatření ruší s účinností od 1.1.2014 celkem 10 právních předpisů.

Závěrečná poznámka o závažné legislativní chybě:
V části čtyřicáté druhé zákonného opatření č. 344/2013 Sb., v čl. LXIV, je obsaženo 52 bodů derogačních ustanovení, kterými se ruší některé právní předpisy a dílčí části některých dalších právních předpisů. S výjimkou bodu 1. derogačních ustanovení jsou body 2. až 52. identické s body 1. až 51. derogačních ustanovení, uvedených v §58 zákona č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který byl publikován v částce 132/2013 Sbírky zákonů, rozeslané dne 30.10.2013 a nabude účinnosti rovněž 1.1.2014.
Z toho např. vyplývá, že zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, zákon č. 18/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a další právní předpisy (jejich dílčí části) jsou opakovaně (dvakrát) zrušeny dvěma rozdílnými zákony. To odporuje nejen obecné teorii práva, ale také elementární logice a zdravému rozumu.