125/2024 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 125/2024 Sb.
Částka 125
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 4. 2024
Rozeslán dne 21. 5. 2024
Platnost od 21. 5. 2024
Účinnost od 1. 7. 2024
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 8 a části druhé, která nabývají účinnosti 1.7.2025.
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 634/2004 Sb., 111/2009 Sb.
Anotace

Změna §52 a vložení nového §52e do zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

účinnost 1.7.2025 - §52e.

Změna položky 3 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - účinnost 1.7.2025.

Změna §11 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.