261/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
ikona P
Číslo předpisu 261/2021 Sb.
Částka 113
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 6. 2021
Rozeslán dne 9. 7. 2021
Platnost od 9. 7. 2021
Účinnost od 10. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.2.2022, s výjimkou a) ustanovení čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 a 11, která nabývají účinnosti 10.7.2021, b) ustanovení čl. L bodů 1 až 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI bodů 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV bodu 1, čl. CXXXIV bodu 3, čl. CLV bodů 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII bodů 1 a 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI bodů 1 až 6, která nabývají účinnosti 24.7.2021, c) ustanovení čl. CXLV bodů 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 až 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX, která nabývají účinnosti 1.8.2021, d) ustanovení čl. LXXX bodů 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 a 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII bodů 2 až 8, čl. CLXXVI bodu 7 a čl. CLXXXII, která nabývají účinnosti 1.9.2021, e) ustanovení čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, která nabývají účinnosti 31.12.2021, f) ustanovení čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV bodů 1 a 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 a 44 a čl. CXLIII bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti 1.1.2022, g) ustanovení čl. CLXXVIII bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti 31.1.2022, h) ustanovení čl. XLIII bodů 1 a 2, čl. CXXIX a čl. CXLII bodů 30 až 37, čl. CXLIII bodu 7 a čl. CLXXVIII bodů 1 až 4, která nabývají účinnosti 1.7.2022, i) ustanovení čl. CXLII bodů 1 až 21, 23 až 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII bodů 1 až 4 a čl. CXLV bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2023, j) ustanovení čl. CXXXV a čl. CLV bodu 3, která nabývají účinnosti 1.7.2023, k) ustanovení čl. CXLV bodů 19 a 20 a čl. CLXXVIII bodu 5, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 64/1986 Sb., 20/1987 Sb., 44/1988 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 85/1990 Sb., 403/1990 Sb., 526/1990 Sb., 527/1990 Sb., 565/1990 Sb., 2/1991 Sb., 231/1991 Sb., 282/1991 Sb., 388/1991 Sb., 424/1991 Sb., 451/1991 Sb., 455/1991 Sb., 529/1991 Sb., 553/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 114/1992 Sb., 239/1992 Sb., 334/1992 Sb., 358/1992 Sb., 359/1992 Sb., 360/1992 Sb., 478/1992 Sb., 555/1992 Sb., 592/1992 Sb., 6/1993 Sb., 19/1993 Sb., 96/1993 Sb., 182/1993 Sb., 283/1993 Sb., 42/1994 Sb., 71/1994 Sb., 111/1994 Sb., 216/1994 Sb., 266/1994 Sb., 269/1994 Sb., 37/1995 Sb., 89/1995 Sb., 90/1995 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 289/1995 Sb., 85/1996 Sb., 140/1996 Sb., 13/1997 Sb., 22/1997 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 110/1997 Sb., 201/1997 Sb., 252/1997 Sb., 15/1998 Sb., 106/1999 Sb., 166/1999 Sb., 222/1999 Sb., 326/1999 Sb., 328/1999 Sb., 329/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 46/2000 Sb., 61/2000 Sb., 63/2000 Sb., 104/2000 Sb., 115/2000 Sb., 118/2000 Sb., 121/2000 Sb., 122/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 133/2000 Sb., 154/2000 Sb., 207/2000 Sb., 211/2000 Sb., 219/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb., 256/2000 Sb., 257/2000 Sb., 258/2000 Sb., 301/2000 Sb., 361/2000 Sb., 365/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 56/2001 Sb., 100/2001 Sb., 115/2001 Sb., 117/2001 Sb., 120/2001 Sb., 143/2001 Sb., 164/2001 Sb., 231/2001 Sb., 254/2001 Sb., 257/2001 Sb., 320/2001 Sb., 449/2001 Sb., 452/2001 Sb., 477/2001 Sb., 3/2002 Sb., 6/2002 Sb., 76/2002 Sb., 119/2002 Sb., 130/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 170/2002 Sb., 201/2002 Sb., 229/2002 Sb., 281/2002 Sb., 285/2002 Sb., 114/2003 Sb., 149/2003 Sb., 162/2003 Sb., 276/2003 Sb., 353/2003 Sb., 361/2003 Sb., 441/2003 Sb., 18/2004 Sb., 22/2004 Sb., 78/2004 Sb., 95/2004 Sb., 96/2004 Sb., 99/2004 Sb., 100/2004 Sb., 190/2004 Sb., 215/2004 Sb., 256/2004 Sb., 435/2004 Sb., 499/2004 Sb., 561/2004 Sb., 585/2004 Sb., 634/2004 Sb., 127/2005 Sb., 341/2005 Sb., 348/2005 Sb., 412/2005 Sb., 21/2006 Sb., 69/2006 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 159/2006 Sb., 182/2006 Sb., 183/2006 Sb., 184/2006 Sb., 187/2006 Sb., 319/2006 Sb., 378/2007 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 300/2008 Sb., 93/2009 Sb., 111/2009 Sb., 196/2009 Sb., 277/2009 Sb., 395/2009 Sb., 118/2010 Sb., 132/2010 Sb., 424/2010 Sb., 262/2011 Sb., 329/2011 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 427/2011 Sb., 191/2012 Sb., 201/2012 Sb., 275/2012 Sb., 383/2012 Sb., 496/2012 Sb., 503/2012 Sb., 45/2013 Sb., 104/2013 Sb., 186/2013 Sb., 256/2013 Sb., 181/2014 Sb., 234/2014 Sb., 224/2015 Sb., 134/2016 Sb., 186/2016 Sb., 191/2016 Sb., 222/2016 Sb., 250/2016 Sb., 263/2016 Sb., 297/2016 Sb., 23/2017 Sb., 59/2017 Sb., 250/2017 Sb., 277/2019 Sb., 12/2020 Sb., 47/2020 Sb., 541/2020 Sb., 36/2021 Sb.
Ruší předpis 52/2007 Sb., 53/2007 Sb.
Novelizován předpisem 270/2021 Sb., 283/2021 Sb., 89/2022 Sb., 457/2022 Sb., 271/2023 Sb., 90/2024 Sb., 197/2024 Sb.
Anotace

Tato novela se dotýká zhruba dvouset právních předpisů s účinnosti od 24.7.2021, 1.8.2021, 1.9.2021, 31.12.2021, 1.1.2022, 1.2.2022, 31.1.2022, 1.7.2022, 1.1.2023, 1.7.2023, 1.1.2025.

Čl. CLXXXII - Zrušovací ustanovení