289/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 289/2017 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 15. 9. 2017
Platnost od 15. 9. 2017
Účinnost od 30. 9. 2017
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 634/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §6, §7 (změny),
  • §8, §10, §11, §13, §17 (změny),
  • §18 včetně poznámek pod čarou č. 29f a 29g - nové znění,
  • §31, §45 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 68 - nové znění,
  • §45 (další změny),
  • §45a (změny),
  • vkládá se nový §45b,
  • §46 (rozsáhlé změny),
  • §47§49, §56, §58 (změny),
  • §60 (rozsáhlé změny),
  • Poznámka pod čarou č. 70 - nové znění,
  • §62 (změny),
  • §67 včetně poznámky pod čarou č. 71 - nové znění,
  • §71, §72 (změny),
  • v příloze č. 2 k tomuto zákonu se živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat" zrušuje.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v položce 24 části I přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.