Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
291/2023 Sb.291/2023 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

290/2023 Sb.290/2023 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023
ikona R 

289/2023 Sb.289/2023 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
ikona R 

288/2023 Sb.288/2023 Sb. - Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
ikona R 

287/2023 Sb.287/2023 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
ikona R 

286/2023 Sb.286/2023 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
ikona R 

285/2023 Sb.285/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona R 

284/2023 Sb.284/2023 Sb. - Zákon o preventivní restrukturalizaci
ikona R 

283/2023 Sb.283/2023 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
ikona R