Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
292/2019 Sb.292/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
ikona R 

291/2019 Sb.291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
ikona R 

290/2019 Sb.290/2019 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
ikona R 

289/2019 Sb.289/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
ikona R 

288/2019 Sb.288/2019 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
ikona R 

287/2019 Sb.287/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

286/2019 Sb.286/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

285/2019 Sb.285/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

284/2019 Sb.284/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R 

283/2019 Sb.283/2019 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona R