Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
153/2020 Sb.153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření (č. 394)
ikona R 

152/2020 Sb.152/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 393)
ikona R 

151/2020 Sb.151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 388)
ikona R 

150/2020 Sb.150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 387)
ikona R 

149/2020 Sb.149/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

148/2020 Sb.148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona R 

147/2020 Sb.147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

146/2020 Sb.146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikona R 

145/2020 Sb.145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)
ikona R 

144/2020 Sb.144/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)
ikona R