Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
41/2024 Sb.41/2024 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

40/2024 Sb.40/2024 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.
ikona R 

39/2024 Sb.39/2024 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2023 Sb. m. s.
ikona R 

38/2024 Sb.38/2024 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
ikona R 

37/2024 Sb.37/2024 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku
ikona R 

36/2024 Sb.36/2024 Sb. - Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení §67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, §8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a §2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

35/2024 Sb.35/2024 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

34/2024 Sb.34/2024 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
ikona R 

33/2024 Sb.33/2024 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
ikona R 

32/2024 Sb.32/2024 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu
ikona R