Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
23/2021 Sb.23/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 57)
ikona R 

22/2021 Sb.22/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 56)
ikona R 

21/2021 Sb.21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)
ikona R 

20/2021 Sb.20/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
ikona R 

19/2021 Sb.19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
ikona R 

18/2021 Sb.18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
ikona R 

2/2021 Sb. m. s.2/2021 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976
ikona R