Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
394/2021 Sb.394/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování
ikona R 

393/2021 Sb.393/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

392/2021 Sb.392/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

391/2021 Sb.391/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

390/2021 Sb.390/2021 Sb. - Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
ikona R 

389/2021 Sb.389/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
ikona R 

388/2021 Sb.388/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
ikona R 

387/2021 Sb.387/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení §101a zákona o sociálních službách
ikona R