Maják

Právní předpisy rozeslané během posledních sedmi dnů
235/2018 Sb.235/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení §48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
ikona R 

234/2018 Sb.234/2018 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
ikona R 

233/2018 Sb.233/2018 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení §10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
ikona R 

232/2018 Sb.232/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
ikona R 

231/2018 Sb.231/2018 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
ikona R 

230/2018 Sb.230/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
ikona R 

229/2018 Sb.229/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
ikona R 

228/2018 Sb.228/2018 Sb. - Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
ikona R 

43/2018 Sb. m. s.43/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
ikona R 

42/2018 Sb. m. s.42/2018 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
ikona R