ikona Pikona R
262/2006 Sb. - Zákoník práce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
262/2006 Sb. - Zákoník práce
ikona P
Číslo předpisu 262/2006 Sb.
Částka 84
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2006
Rozeslán dne 7. 6. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Poznámka k účinnosti Ustanovení §238 odst. 1 pozbývá platnosti dnem, kdy nabude účinnosti vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, 1935 (č. 441/90 Sb.).
Novelizuje předpis 213/2005 Sb.
Ruší předpis 65/1965 Sb., 75/1967 Sb., 140/1968 Sb., 153/1969 Sb., 42/1970 Sb., 172/1973 Sb., 55/1975 Sb., 72/1982 Sb., 111/1984 Sb., 22/1985 Sb., 45/1987 Sb., 52/1987 Sb., 95/1987 Sb., 96/1987 Sb., 52/1989 Sb., 108/1989 Sb., 18/1991 Sb., REG 914302, 1/1992 Sb., 119/1992 Sb., 231/1992 Sb., 252/1992 Sb., 451/1992 Sb., REG 9212201, REG 9212302, 104/1993 Sb., 275/1993 Sb., 333/1993 Sb., REG 931601, REG 932701, REG 933101, REG 936001, REG 937201, REG 938501, 44/1994 Sb., 74/1994 Sb., 77/1994 Sb., 108/1994 Sb., 126/1994 Sb., 197/1994 Sb., REG 944501, REG 944502, REG 945901, REG 946701, 220/1995 Sb., 303/1995 Sb., 308/1995 Sb., REG 951401, REG 951903, REG 958301, REG 963701, REG 965201, REG 968701, 320/1997 Sb., 356/1997 Sb., REG 974801, REG 977301, REG 979301, 125/1998 Sb., 317/1998 Sb., 318/1998 Sb., REG 981501, 131/1999 Sb., 132/1999 Sb., 201/1999 Sb., 312/1999 Sb., 313/1999 Sb., 367/1999 Sb., 36/2000 Sb., 162/2000 Sb., 163/2000 Sb., 429/2000 Sb., 430/2000 Sb., 461/2000 Sb., 54/2001 Sb., 85/2001 Sb., 436/2001 Sb., 437/2001 Sb., 475/2001 Sb., 559/2002 Sb., 560/2002 Sb., 330/2003 Sb., 463/2003 Sb., 464/2003 Sb., 342/2004 Sb., 516/2004 Sb., 637/2004 Sb., 699/2004 Sb., 700/2004 Sb., 213/2005 Sb., 307/2005 Sb., 537/2005 Sb.
Novelizován předpisem 263/2006 Sb., 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 88/2008 Sb., 116/2008 Sb., 121/2008 Sb., 126/2008 Sb., 294/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 286/2009 Sb., 320/2009 Sb., 326/2009 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 80/2011 Sb., 180/2011 Sb., 185/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 466/2011 Sb., 167/2012 Sb., 186/2012 Sb., 385/2012 Sb., 396/2012 Sb., 399/2012 Sb., 155/2013 Sb., 303/2013 Sb., 101/2014 Sb., 182/2014 Sb., 250/2014 Sb., 267/2014 Sb., 205/2015 Sb., 298/2015 Sb., 377/2015 Sb., 47/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 460/2016 Sb., 93/2017 Sb., 99/2017 Sb., 148/2017 Sb., 202/2017 Sb., 203/2017 Sb., 206/2017 Sb., 207/2017 Sb., 222/2017 Sb., 292/2017 Sb., 310/2017 Sb., 181/2018 Sb., 32/2019 Sb., 366/2019 Sb., 285/2020 Sb., 248/2021 Sb., 251/2021 Sb., 330/2021 Sb., 363/2021 Sb., 358/2022 Sb., 432/2022 Sb., 167/2023 Sb., 281/2023 Sb., 321/2023 Sb., 408/2023 Sb., 412/2023 Sb., 413/2023 Sb.
Prováděn předpisem 549/2006 Sb., 564/2006 Sb., 567/2006 Sb., 577/2006 Sb., 589/2006 Sb., 590/2006 Sb., 600/2006 Sb., 182/2007 Sb., 263/2007 Sb., 338/2007 Sb., 357/2007 Sb., 361/2007 Sb., 366/2007 Sb., 1/2008 Sb., 417/2008 Sb., 447/2008 Sb., 451/2008 Sb., 137/2009 Sb., 459/2009 Sb., 462/2009 Sb., 201/2010 Sb., 222/2010 Sb., 227/2010 Sb., 350/2010 Sb., 377/2010 Sb., 417/2010 Sb., 222/2011 Sb., 379/2011 Sb., 429/2011 Sb., 9/2012 Sb., 392/2012 Sb., 472/2012 Sb., 483/2012 Sb., 328/2013 Sb., 354/2013 Sb., 435/2013 Sb., 439/2013 Sb., 242/2014 Sb., 304/2014 Sb., 306/2014 Sb., 328/2014 Sb., 180/2015 Sb., 276/2015 Sb., 291/2015 Sb., 309/2015 Sb., 351/2015 Sb., 385/2015 Sb., 363/2016 Sb., 366/2016 Sb., 433/2016 Sb., 440/2016 Sb., 341/2017 Sb., 401/2017 Sb., 406/2017 Sb., 463/2017 Sb., 254/2018 Sb., 321/2018 Sb., 333/2018 Sb., 310/2019 Sb., 321/2019 Sb., 358/2019 Sb., 510/2020 Sb., 517/2020 Sb., 575/2020 Sb., 589/2020 Sb., 390/2021 Sb., 462/2021 Sb., 494/2021 Sb., 508/2021 Sb., 511/2021 Sb., 138/2022 Sb., 256/2022 Sb., 401/2022 Sb., 413/2022 Sb., 426/2022 Sb., 467/2022 Sb., 131/2023 Sb., 299/2023 Sb., 338/2023 Sb., 341/2023 Sb., 365/2023 Sb., 397/2023 Sb., 398/2023 Sb., 400/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Tento zákon

 1. upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními,
 2. upravuje rovněž právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovněprávními,
 3. zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství,
 4. upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a).

Účinnost

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.
 2. Ustanovení §238 odst. 1 pozbývá platnosti dnem, kdy nabude účinnosti vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, 1935 (č. 441/1990 Sb.).

Zrušuje se (s účinností od 1.1.2007):

 1. zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
 2. zákon č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce,
 3. zákon č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje §105 zákoníku práce,
 4. zákon č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění §5 zákoníku práce,
 5. zákon č. 22/1985 Sb., kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce,
 6. zákon č. 52/1987 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce,
 7. zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti,
 8. zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 9. zákon č. 220/1995 Sb., kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
 10. zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,
 11. zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách,
 12. zákon č. 44/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách,
 13. zákon č. 125/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.,
 14. zákon č. 36/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
 15. zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě,
 16. nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
 17. nařízení vlády č. 461/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
 18. nařízení vlády č. 342/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.,
 19. nařízení vlády č. 516/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů,
 20. nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách,
 21. nařízení vlády č. 77/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách,
 22. nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,
 23. nařízení vlády č. 308/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,
 24. nařízení vlády č. 356/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.,
 25. nařízení vlády č. 318/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 26. nařízení vlády č. 132/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 27. nařízení vlády č. 312/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 28. nařízení vlády č. 163/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 29. nařízení vlády č. 430/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 30. nařízení vlády č. 437/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 31. nařízení vlády č. 560/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 32. nařízení vlády č. 464/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 33. nařízení vlády č. 700/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů,
 34. nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,
 35. nařízení vlády č. 320/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě,
 36. nařízení vlády č. 317/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.,
 37. nařízení vlády č. 131/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 38. nařízení vlády č. 313/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 39. nařízení vlády č. 162/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 40. nařízení vlády č. 429/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 41. nařízení vlády č. 436/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 42. nařízení vlády č. 559/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 43. nařízení vlády č. 463/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 44. nařízení vlády č. 699/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů,
 45. nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 46. nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 47. čl. I nařízení vlády č. 213/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 48. nařízení vlády č. 307/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 49. nařízení vlády č. 537/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 50. vyhláška č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání,
 51. vyhláška č. 197/1994 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.,
 52. vyhláška č. 172/1973 Sb., o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí,
 53. vyhláška č. 75/1967 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání,
 54. vyhláška č. 45/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů,
 55. vyhláška č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny,
 56. vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny,
 57. vyhláška č. 108/1989 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny,
 58. vyhláška č. 104/1993 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu,
 59. vyhláška č. 275/1993 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků,
  60. vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu,
 60. vyhláška č. 367/1999 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální.