222/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 222/2010 Sb.
Částka 76
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 6. 2010
Rozeslán dne 23. 7. 2010
Platnost od 23. 7. 2010
Účinnost od 1. 10. 2010
Ruší předpis 137/2009 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 399/2017 Sb., 263/2018 Sb., 352/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Nařízením vlády se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat.
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.
Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, se zrušuje.

Účinnost 1.10.2010.