153/1969 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
ikona P
Číslo předpisu 153/1969 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 18. 12. 1969
Rozeslán dne 23. 12. 1969
Platnost od 23. 12. 1969
Účinnost od 1. 1. 1970
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 65/1965 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.