363/2016 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
ikona P
Číslo předpisu 363/2016 Sb.
Částka 144
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 10. 2016
Rozeslán dne 8. 11. 2016
Platnost od 8. 11. 2016
Účinnost od 23. 11. 2016
Provádí předpis 54/1946 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 54/1946 Sb., o letním čase, a
  2. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zavedení letního času v letech 2017 až 2021.