182/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 182/2014 Sb.
Částka 75
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 7. 2014
Rozeslán dne 29. 8. 2014
Platnost od 29. 8. 2014
Účinnost od 29. 8. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení části třetí čl. III nabývá účinnosti dne 1.1.2015.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 289/1995 Sb., 252/1997 Sb., 169/1999 Sb., 222/1999 Sb., 101/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 449/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 99/2004 Sb., 110/2006 Sb., 262/2006 Sb., 264/2006 Sb., 266/2006 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb., 261/2007 Sb.
Novelizován předpisem 205/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §91 se číslo "2015" nahrazuje číslem "2017" a číslo "2025" se nahrazuje číslem "2027",
  • v §92 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 3 písm. b) a c) se číslo "2014" nahrazuje číslem "2016",
  • v §92 odst. 1, odst. 2 písm. c) a odst. 3 písm. c) se číslo "2015" nahrazuje číslem "2017",
  • v §94 odst. 1 se číslo "2014" nahrazuje číslem "2016",
  • v §94 odst. 2 se číslo "2015" nahrazuje číslem "2017",
  • v §95 se číslo "2014" nahrazuje číslem "2016" a číslo "2015" se nahrazuje číslem "2017",
  • v §99 se číslo "2015" nahrazuje číslem "2017" a číslo "2018" se nahrazuje číslem "2020".

Poznámka:
Účinnost tohoto zákona byla znovu odložena, a to až ke dni 1.1.2017 s výjimkou §38 a §43, které nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.

 • Změna zákona č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části třicáté druhé čl. XXXII se číslo "2014" nahrazuje číslem "2016" a číslo "2015" se nahrazuje číslem "2017",
  • v části třicáté třetí čl. XXXIII se číslo "2015" nahrazuje číslem "2017".

ČÁST TŘETÍ - změny s účinností od 1.1.2015

 • Změna v §365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo "9" nahrazuje číslem "4" (účinnost změny 1.1.2015).
 • Změna v části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova ", a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015" zrušují.
 • Změna v části sedmé čl. VII zákona č. 218/2007 Sb., kde se číslo "2015" nahrazuje číslem "2017".
 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první čl. I se bod 4 zrušuje,
  • v části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
 • Změna v §16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.