222/2011 Sb. - Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016
ikona P
Číslo předpisu 222/2011 Sb.
Částka 79
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 6. 2011
Rozeslán dne 22. 7. 2011
Platnost od 22. 7. 2011
Účinnost od 1. 9. 2011
Provádí předpis 54/1946 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 54/1946 Sb., o letním čase, a
  2. č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje zavedení letního času v letech 2012 až 2016.

Účinnost 1.9.2011.