430/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 430/2000 Sb.
Částka 120
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 11. 2000
Rozeslán dne 14. 12. 2000
Platnost od 14. 12. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 29. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.