276/2015 Sb. - Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
ikona P
Číslo předpisu 276/2015 Sb.
Částka 113
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 10. 2015
Rozeslán dne 26. 10. 2015
Platnost od 26. 10. 2015
Účinnost od 26. 10. 2015
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 224/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Nařízením vlády se stanoví způsob hodnocení, výše náhrad a postup odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
§10 - Přechodné ustanovení