412/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 412/2023 Sb.
Částka 189
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2023
Rozeslán dne 27. 12. 2023
Platnost od 27. 12. 2023
Účinnost od 28. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 13 a 14, která nabývají účinnosti 28.12.2023.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 634/1992 Sb., 326/1999 Sb., 133/2000 Sb., 258/2000 Sb., 435/2004 Sb., 357/2005 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 73/2011 Sb., 262/2011 Sb., 329/2011 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 503/2012 Sb., 234/2014 Sb., 134/2016 Sb., 186/2016 Sb., 353/2019 Sb., 66/2022 Sb.
Anotace

Rozsáhlé změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

účinnost 28. 12.2023 a 1.1.2024.

Změna §293 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Změna §24j zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Změny §106, §165a a §178e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Změny §14, §16 a §17a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Změna §89 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Změny §69, §75, §76, §118, §136 a §147ba zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změna §3 zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945.

Změny §5, §21, §25, §26 a §29 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Změna §49 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Změny zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Změny §192, §203a a §303 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Změna §4a zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky.

Změna §8 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

Změny §24 §26, §34a a §35 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Změny §19, §26, §45 a §100 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Změna §77 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Změna §16 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu.

Změna §16 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Změna §75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna §91 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Změna §18 zákona č. 353/2016 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu.

Změna §6d zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.