54/2001 Sb. - O mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku - úplné znění zákona č. 1/92 Sb.
Číslo předpisu 54/2001 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 10. 12. 1991
Rozeslán dne 21. 7. 2000
Platnost od 21. 7. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Platnost do 31. 12. 2006
Úplné znění pr. př. 1/1992 Sb.
Novelizován předpisem 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.