366/2007 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 366/2007 Sb.
Částka 113
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 19. 12. 2007
Rozeslán dne 28. 12. 2007
Platnost od 28. 12. 2007
Účinnost od 28. 12. 2007
Provádí předpis 40/1964 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a
  2. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Nařízením vlády se nově upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a náhrada nákladů na výživu pozůstalých.
Náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto nařízení, přísluší od 1. ledna 2008.

Účinnost 28.12.2007.