462/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 462/2009 Sb.
Částka 147
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2009
Rozeslán dne 23. 12. 2009
Platnost od 23. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Platnost do 31. 12. 2010
Ruší předpis 451/2008 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 377/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot.

§1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné
§2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§4
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
 2. 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 3. 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 4. 27,20 Kč u motorové nafty.

§5

Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2010.