242/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
ikona P
Číslo předpisu 242/2014 Sb.
Částka 103
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2014
Rozeslán dne 13. 11. 2014
Platnost od 13. 11. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 354/2013 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 309/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2015.
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2015 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014, se zrušuje.