213/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 213/2005 Sb.
Částka 76
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 25. 5. 2005
Rozeslán dne 30. 5. 2005
Platnost od 30. 5. 2005
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1 a 27 nabývají účinnosti dne 30.5.2005.
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 469/2002 Sb., 330/2003 Sb.
Novelizován předpisem 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb., 223/2010 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády:

 1. č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a
 2. č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - účinnost změny dnem vyhlášení (30.5.2005),
   v §1 odst. 2 se písmeno b) zrušuje; dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d),
  • §2 až §6, §8, §9 (změny),
  • bod 27. - účinnost změny dnem vyhlášení (30.5.2005),
   §11 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 32 až 35 zrušuje,
  • v příloze č. 6 a č. 8 (změny).
 • Změna v §4 odst. 1 nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Účinnost změn dnem 1.7.2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 1 a 27, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (30.5.2005).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.