148/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 148/2017 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2017
Rozeslán dne 22. 5. 2017
Platnost od 22. 5. 2017
Účinnost od 1. 2. 2018
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb., 361/2003 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Tento zákon mění s účinností od 1.2.2018 zákony č. 187/2006 Sb., 582/1991 Sb., 155/1995 Sb., 361/2003 Sb. a 262/2006 Sb.
V podrobnostech odkazujeme na úplný text této novely.