406/2017 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 406/2017 Sb.
Částka 145
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 11. 2017
Rozeslán dne 7. 12. 2017
Platnost od 7. 12. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vláda upravuje náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhradu nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.