231/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 231/1992 Sb.
Částka 48
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 23. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 29. 5. 1992
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 223/1988 Sb., 121/1990 Sb., 1/1991 Sb., 455/1991 Sb.
Ruší předpis 17/1978 Sb., 343/1991 Sb., 347/1991 Sb., 406/1991 Sb.
Novelizován předpisem 436/2004 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.