328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 328/2014 Sb.
Částka 130
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2014
Rozeslán dne 23. 12. 2014
Platnost od 23. 12. 2014
Účinnost od 1. 1. 2015
Platnost do 31. 12. 2015
Ruší předpis 435/2013 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 385/2015 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se maní sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a o stanoví se průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 104 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 163 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 69 Kč až 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 104 Kč až 125 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 163 Kč až 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 35,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 38,30 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 36,10 Kč u motorové nafty.

Vyhláška

č. 435/2013 Sb.

, o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.