281/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 281/2023 Sb.
Částka 132
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 9. 2023
Rozeslán dne 19. 9. 2023
Platnost od 19. 9. 2023
Účinnost od 1. 10. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.10.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 11, 17, 34 a 48, které nabývají účinnosti 1.1.2024, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 20, 22 a 47 a čl. XII bodů 8, 10 a 22, které nabývají účinnosti 1.1.2024.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 586/1992 Sb., 221/1999 Sb., 240/2000 Sb., 258/2000 Sb., 361/2003 Sb., 251/2005 Sb., 262/2006 Sb., 234/2014 Sb., 45/2016 Sb.
Novelizován předpisem 413/2023 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

účinnost 1.1.2024 - změny §77, §303, §363 a nové znění §92.

účinnost 1.1.2029 - ruší §93a a mění §96 a §363.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změna §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změny zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Čl. VII - Přechodné ustanovení.

Změna §6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Změna §69 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Změny zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Čl. XI - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

účinnost 1.1.2029 - změna §4, §5 a §7.

Změny zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Čl. XIV - Přechodné ustanovení.

Změna §12 a zrušení §42 zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.