292/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 292/2017 Sb.
Částka 103
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 15. 9. 2017
Platnost od 15. 9. 2017
Účinnost od 30. 9. 2017
Novelizuje předpis 114/1995 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v poznámce pod čarou č. 1 (změny),
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §5b „Státní příspěvková organizace v oblasti vodních cest“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 a 23,
  • §7, §8a, §9, §22, §32c (změny),
  • vkládají se nové §36b „Pracovní doba zaměstnance ve vodní dopravě“ až §36e „Vztah k zákoníku práce“ včetně nadpisů,
  • §48a (změny),
  • v příloze č. 2 (změny).
 • Změna v §100 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.