589/2020 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 589/2020 Sb.
Částka 240
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 12. 2020
Rozeslán dne 31. 12. 2020
Platnost od 31. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Ruší předpis 358/2019 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 375/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

§5 - Zrušovací ustanovení