182/2007 Sb. - Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
ikona P
Číslo předpisu 182/2007 Sb.
Částka 60
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 6. 2007
Rozeslán dne 17. 7. 2007
Platnost od 17. 7. 2007
Účinnost od 17. 7. 2007
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku, který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky.

Účinnost 17.7.2007.