385/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
ikona P
Číslo předpisu 385/2012 Sb.
Částka 142
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 10. 2012
Rozeslán dne 16. 11. 2012
Platnost od 16. 11. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Novelizuje předpis 262/2006 Sb., 374/2011 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

Změny:

  • Změna v §215 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i).
  • Změna v zákoně č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, kde se za §28 vkládá nový §28a "Odchodné" včetně nadpisu.

Účinnost změn 1.1.2013.