417/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
ikona P
Číslo předpisu 417/2008 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 11. 2008
Rozeslán dne 1. 12. 2008
Platnost od 1. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Platnost do 31. 12. 2009
Ruší předpis 338/2007 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 459/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009.
Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2009.